Хүндэт

Хуурамч этгээдийн эсрэг холбоо

Брэндийн нэр хүнд

Хятад дахь зээлийн барилгын үзүүлэлтийн нэгж

Anti-counterfeiting association
Brand reputation
Demonstration unit of credit construction in China

Чанарын найдвартай байдлын түлхүүр сурталчилгааны нэгжүүд

Чанар, аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдал

Итгэмжлэгдсэн брэнд

Quality credibility key promotion units
Quality, safety, integrity
trust brand

Хэбэй хуурамч бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн холбоо

Хэбэйгийн хуурамч үйлдвэрлэлийн эсрэг холбооны дэд ерөнхийлөгч

Хэбэй бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжүүд

Hebei anti-counterfeiting industry association
Vice President of hebei anti-counterfeiting industry association
Hebei product quality qualified enterprises1
honor01
honor02
honor03